Eduard van vliet

Eduard van Vliet is de oprichter van Green Art Solutions. Hij is een innovator en ontwikkelaar met de natuur als inspiratiebron voor al zijn projecten binnen de duurzame stadsontwikkeling.

Al circa 30 jaar geleden begon hij met het ontwerpen van daktuin-landschappen. In de loop der jaren zijn deze ontwerpen uitgegroeid tot een totaal concept van groen met een uitgebreid plan voor waterhuishouding, vergroten van de biodiversiteit en het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving. Steeds duidelijker wordt dat we een evenwichtiger en gezondere plek voor zowel mens als elk ander levend wezen op aarde kunnen creëren als we de natuur centraal stellen

Als een van de eersten in zijn veld, heeft Eduard concepten als “bomen en vijvers op daken” , “vertragend afvoeren van regenwater” of “het zuiveren van vervuilde lucht” ontwikkeld. Eduard is continu bezig met het zoeken naar de meest duurzame oplossingen en strategieën voor vergroening. Het is zijn doel om de stedelijke omgeving als een prettigere en gezondere plek te laten fungeren.

Voor een gezonde stad

Green Art Solutions is dé pionier op het gebied van stadsvergroening en duurzame stadsontwikkeling. Ons streven is om elke gemeente en woonwijk te transformeren tot een groene oase, waar natuurlijke infrastructuur en groene openbare ruimtes samenkomen. Met onze expertise in stadsecologie en vergroening strategieën creëren we groene gemeentes met een overvloed aan biodiversiteit.

In onze projecten integreren we verschillende elementen, zoals groene daken, stadsparken en tuinen, en boombeplanting in de stad. Door deze natuurlijke elementen te combineren met innovatieve watermanagementtechnieken en groene mobiliteitsopties, streven we naar een harmonieuze en duurzame leefomgeving.

Daarnaast onderzoeken we ook mogelijkheden voor gemeenschappelijk groen, waardoor lokale gemeenschappen betrokken raken in het creeeren van een gzonde en prettige leefomgeving. Onze ‘Sublieme Groene Ruimte’ omvat ook binnenruimtes met groene, zuiverende muren, waardoor het welzijn van mensen wordt bevorderd.

Bij Green Art Solutions geloven we dat vergroening van een woonwijk of gemeente niet alleen esthetisch aantrekkelijk is, maar ook bijdraagt aan een gezondere en duurzame leefomgeving. Ontdek hoe wij samen de kracht van groen kunnen inzetten om steden te transformeren en te zorgen voor een betere toekomst.

Ontdek de toekomst van duurzame stadsontwikkeling tijdens onze inspirerende lezingenreeks!

Als pionier in stadsvergroening presenteert E. van Vliet van Green Art Solutions een inspirerend verhaal over het creëren van groene oases in stedelijke gebieden. 

Leer hoe natuurlijke infrastructuur, oftewel de samenhang van o.a. groene daken en gevels, groene openbare ruimtes en innovatieve systemen voor waterhuishouding de levenskwaliteit in een stad kunnen verbeteren.

2024 lezingen reeks

Aspecten van een gezonde stad

Waterhuishouding

De korte intense regenbuien en langere periodes van droogte van deze tijd vragen om een andere aanpak van het watermanagement in steden.

Onnodig veel regenwater gaat direct via regenpijpen en straatkolken het riool in, op weg naar een zuiveringsinstallatie. Daarom werken we in elk project aan een visie om regenwater te bufferen op een dak of een bassin ten behoeve van een stad en haar bewoners. Daarvoor heeft Eduard de afgelopen decennia diverse innovatieve, duurzame oplossingen ontwikkeld.

Biodiversiteit

Door de toenemende verstening van verstedelijkte gebieden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de populatie insecten in alarmerend tempo afgenomen. Dat heeft een grote impact op de voedselketen, zoals voor de vogels en vleermuizen, maar ook voor het bestuiven van onze voedselgewassen.

Door linten van beplanting aan te brengen in een stad hebben ook insecten en vogels een grotere kans om in een stedelijk gebied te overleven en floreren. Zo vergroten we de Biodiversiteit in steden. Eduards beplantingsplannen zijn naturalistisch, zij zijn als het ware een stukje natuur in de stad. Daarvoor gebruikt hij een heel bepaald assortiment planten waarbij de balans tussen een gezonde bodem en vegetatie wordt teruggebracht.

Leefbaarheid

Slimme ontwerp keuzes, landschaps indeling en een juiste beplantingsplan dragen bij het zuiveren van de lucht, behouden van een prettige temperatuur en alghele leefbaarheid in een stad. Zo verhoogt groen bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid door verdamping waardoor fijnstof minder een kans krijgt. 

Daarnaast absorbeert groen ook geluid, dit kan de leefbaarheid in versteende gebieden vergroten door echo’s en geluidsversterking door weerkaatsing tegen te gaan.

Vergroenen op alle lagen

Natuur inclusief inrichten van de buiten en binnen ruimte daar maken we ons sterk voor op alle niveaus van hoog naar laag en zelfs ondergronds. 

Vanuit dit gedachtegoed worden oplossing gecreëerd voor het bedenken van duurzame, gezonde en sfeervolle leefomgevingen. Het is voor Eduard van groot belang om continue nieuwsgierig te zijn naar het onbekende. Hij heeft als missie om de balans tussen natuur en mens te herstellen.