Consultant – groene en duurzame stadsontwikkeling

Eduard van Vliet groen expert, innovator en oprichter van Green Art Solutions, Buro Tulp en stichting ‘samen doen we groen’, stelt de natuur altijd centraal in zijn duurzame stadsontwikkeling. “Wij als mens zijn deel van die natuur” zo stelt hij. Zijn visie is het creëren van een gezonde, welvarende en veilige leefomgeving voor mens, insect, plant en dier. 

Al circa 30 jaar geleden begon hij met het ontwerpen van stedelijk groen; tuinen, parken, groene gevels en daktuin-landschappen. In de loop der jaren zijn deze ontwerpen door middel van research uitgegroeid tot een totaal concept van groen met een uitgebreid plan voor problemen die met water verband houden, vergroten van de biodiversiteit en het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving

Duurzame en groene Stadsontwikkeling doen we samen…

Groene Oplossingen voor…

Als innovatief groen bureau met ons eigen netwerk aan partners als ‘groenzame’ stedelijke professionals bedenken we creatieve oplossingen voor integratie van groen in alle lagen van duurzame en groene stadsontwikkeling. We ontwikkelden groene wanden en daken, water- en luchtzuiveringssystemen, kunstzinnige eye-catchers en duurzame bouw systemen met planten, zo denken we aan functioneel groen in projecten met oog op sociale en groene leefbaarheid

Wij zien het als onze taak de natuur te beschermen en veilig te stellen door duurzame planning en beheer van alle stadsnatuur, ook wel groene en blauwe zones te waarborgen in deze periode van verstedelijking. We zijn erop gebrand in het succesvol implementeren groene stadsontwikkeling.

Onze expertise op het gebied van verticale- en daktuinen en stedelijk groen stelt ons in staat om groene oplossingen te creëren die zorgen voor een harmonieus samenspel tussen natuur en bebouwde omgeving.

Vanuit dit gedachtegoed worden oplossing gecreëerd voor het bedenken van  gezonde en sfeervolle leefomgevingen. Het is voor Eduard van groot belang om continue nieuwsgierig te zijn naar het onbekende. Hij heeft als missie om de balans tussen natuur en mens te herstellen.

Huis & Tuin

Binnen en buitenshuis kunnen we de natuur volledig tot zijn recht laten komen. Kruiden wand in de keuken? Groendak oase in de stad? Waterzuiverendsysteem voor je toilet doorspoeling? Wij denken mee en geven handvatten om zelf te vergroenen.

Woonwijken / bedrijven terreinen

Al in de ontwikkel fase dient groen in projecten voor stadsvernieuwing meegenomen te worden. Wij denken mee met bijvoorbeeld gemeenten en project ontwikkelaars, of maken een plan op maat voor meer groen in de stad via klimaatbestendige oplossingen.

Winkel/hotel/Kantoor /school Panden

Integreren van groen in onze directe leefomgeving is goed voor onze gezondheid. Een luchtzuiverende wand voor medewerkers of klanten op locatie heeft verschillende lichamelijke, emotionele en financiële voordelen. Ontdek wat onze oplossingen te bieden hebben voor jou.

Gebiedsontwikkeling & klimaat verandering

Van plan een groter gebied te herstructureren op landelijke schaal of een macro klimaat te beïnvloeden met o.a. watermanagement en beplanting? Eduard doet vooronderzoek en stelt een uitgebreid plan op rekening houdend met klimaatadaptatie van beplanting en systemen die worden toegepast.

oplossingen voor Professionals

Zelf een professional en bezig met vergroenen en verduurzamen? Wij denken mee op alle lagen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Ontdek hoe we kunnen samenwerken, en je van extra kennis te voorzien voor een gezonde en groene stad.

“Steeds duidelijker wordt dat we een evenwichtiger en gezondere plek voor zowel mens als elk ander levend wezen op aarde kunnen creëren als we niet alleen natuur-inclusief denken maar de natuur centraal gaan stellen in ons ontwerp”

– Eduard van Vliet –

Stichting Samen doen we groen

In ons werk en projecten voor stadsvernieuwing en stadsuitbreiding liepen we al snel tegen knelpunten aan rondom de groene initiatieven die ontstaan maar niet altijd van de grond kwamen. Deze inzichten gaven ons het idee; een stad vergroenen kan alleen in samenwerking met de inwoners. Daarom hebben we de stichting ‘Samen doen we groen’ opgezet. Waarmee we een bijdrage kunnen leveren voor initiatieven zoals het Bijenlint, de wandelende bomen en andere groen initiatieven die bewustwording over de gezondheid van onze steden en natuur en het welzijn van alle levende wezens willen verbeteren op een natuurlijke manier. Zo geven we onze kennis, kunde en tijd om het doel hiervan te waarborgen.

Projecten in Samenwerking met…