Vergroen je omgeving met de innovatieve werkwijze van
Eduard van Vliet

Bij Green Art Solutions is het onze missie het welzijn van mensen in de stedelijke omgeving te vergroten!

Wij streven ernaar om de leef- en werkomgeving te optimaliseren door middel van innovatieve groene technologieën en systemen. Met onze expertise in landschapsintegratie van gebouwen, regenwaterinfiltratie en ecologisch beheer van groen, werken we aan een duurzame toekomst en een groenere wereld. 

Werkwijze

We zetten ons in op een holistische aanpak en ontwikkelen natuurlijke oplossingen voor een duurzame leefomgeving. Eduard ontwerpt en het team implementeert o.a. natuurlijke waterzuiveringssystemen en natuurlijke ventilatie systemen die zorgen voor een gezonde water- en luchtkwaliteit en natuurlijke koeling. We maken daarbij gebruik van duurzame materialen. We streven ernaar naar om gebouwen vogelvriendelijk te maken en te voorzien van groene architectuur en ecologisch ontwerp. Daarnaast realiseren we de installatie van groene daken die meer water bufferen dan andere installateurs waardoor er gebruik gemaakt kan worden van groene dak subsidies. 

Groene stadsontwikkeling

Eduard van Vliet is een pionier op het gebied van daktuinen, verticale tuinen en stedelijk groen. Als advies bureau bevorderen we het gebruik van groene bufferzones en ecologische overgangen. We geloven in het belang van luchtkwaliteitsmonitoring en het creëren van groene gevels en daken om de leefomgeving te verbeteren buiten én binnen.

We zijn toegewijd aan groene stadsontwikkeling en het bevorderen van een gezond bomenbeleid. Met ons expertise in duurzaam stedelijk groenbeheer en groenblauwe netwerken, dragen we bij aan het verminderen van het hitte-eilandeffect en het verbeteren van de luchtkwaliteit en leefbaarheid in een stad. 

Waterbuffering en hergebruik

Eduard van Vliet, eigenaar van green art solutions gelooft dat het vergroenen van de stedelijke omgeving begint bij het vergroten van de waterbergingscapaciteit. We ontwerpen en realiseren daarom groene gevels en daken die regenwater opvangen en bufferen. Hierbij maken we gebruik van het biologisch afbreekbare Fytoschuim van Agro Resins. Door parallel daaraan gebruik te maken van innovatieve waterzuiveringssystemen kunnen we regenwater zuiveren en hergebruiken voor diverse toepassingen. Onze expertise op het gebied van daktuinen heeft geleid tot talrijke succesvolle projecten in groene gemeentes waarbij we de leefbaarheid en duurzame stadsontwikkeling hebben bevorderd.

Vergroten van de biodiversiteit in stedelijk gebied

Wij staan voor stadsvergroening en hanteren een integrale benadering van stedelijk groenbeleid. We adviseren over de juiste inheemse plantensoorten om biodiversiteit te bevorderen en ecologische corridors te creëren. Door te vergroenen, verbeteren we niet alleen de leefomgeving, maar zorgen we ook voor een natuurlijke habitat voor vlinders, bijen en andere waardevolle dieren. We weten dat groen essentieel is voor het behoud en de bevordering van biodiversiteit in stedelijke gebieden.

Tegengaan van ‘Sick Building effects’ en daarbij de leefbaarheid van stedelijk gebied bevorderen

We begrijpen dat het verminderen van het hitte-eilandeffect en het verbeteren van de luchtkwaliteit essentiële onderdelen zijn voor een duurzame stedelijke omgeving. Bij Green Art Solutions hechten we veel belang aan luchtkwaliteitsmonitoring. We weten dat groene gevels en andere groene elementen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door onder anderen benzeen, formaldehyden en amoniak uit de lucht te filteren.

Het hitte-eiland effect begint steeds meer onder de aandaacht te komen. Onze versteende omgeving vraagt om een andere aanpak met groene oplossingen die passend zijn in de omgeving. Grroene corridors kunnen bijvoorbeeld warme en koude luchtstromen sturen en daarmee de stad op een natuurlijke manier koelen en opwarmen.

Ons advies rondom naar natuur inclusief bouwen en het naleven van stedelijk groenbeleid zorgt ervoor dat we bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving.

Onze rol in een groene en gezonde stad

Onze rol als adviesbureau:

Eduard van Vliet geeft advies op maat voor bestaande en nieuwe projecten. Hij bied geïntegreerde kennis en dienstverlening om te waarborgen dat je nieuwe project de hoogste kwaliteit behaald. Samen met onze partners, die gespecialiseerde kennis en expertise inbrengen, streven we naar het creëren van een ultieme gezonde groene omgeving. Onze betrokkenheid bij duurzame stedelijke ontwikkeling stelt ons in staat om te adviseren over civiel groen en het implementeren van groene oplossingen op een macro niveau.

Conclusie:

Bij Green Art Solutions geloven we in de kracht van groene oplossingen voor een duurzame stedelijke omgeving. Met onze innovatieve werkwijze en expertise op het gebied van groene technologieën en systemen streven we ernaar om de leef- en werkomgeving te vergroenen en te optimaliseren. Van waterretentie tot landschapsintegratie van gebouwen, van regenwaterinfiltratie tot ecologisch beheer van groen in de bebouwde omgeving.

Ons team van experts is voortdurend bezig met conceptuele en innovatieve benaderingen voor zowel binnen- als buitenruimtes. Duurzaamheid staat daarbij centraal. In samenwerking met gespecialiseerde partners streven we naar het hoogste kwaliteitsniveau. Samen creëren we een Sublieme Groene Ruimte waarin innovatie en duurzaamheid samenkomen.

Wanneer je voor advies van Eduard van Vliet kiest, draag je niet alleen bij aan een duurzaam en welvarend milieu, maar ook aan een gelukkige en gezonde persoonlijke leefomgeving.

Onze expertise op het gebied van verticale tuinen en stedelijk groen stelt ons in staat om groene oplossingen te creëren die zorgen voor een harmonieus samenspel tussen natuur en bebouwde omgeving.