Sociaal Groen – Wijktuin de Haard

In het hele plan zijn de eind gebruikers van deze wijktuin betrokken geweest. Van concept, tot aanleg en nog steeds bij onderhoud.

Wij(k)huis de Haard is helemaal compleet

met een tuin voor en door wijkbewoners

Eerste betrokkenheid wijkbewoners – 2020

Opleverdatum  – voorjaar 2022

Opdrachtgever – BrabantWonen, Oss

Locatie  – de Haard, Oss

Ontwerp & begeleiding bewoners Green Art Solutions – Eduard v Vliet

Grondwerk en bestrating v.d Camp, Oss

Doel  – Wij(k)huis de Haard is het centrale wijkhuis in de Ruwaard in Oss. In dit wijkhuis bruist het van de activiteiten. De wens was er om een mooie tuin aan te leggen waar alle wijkbewoners gebruik van konden maken. Zo ontstond het idee om de wijkbewoners volledig te betrekken in het proces.

Als onderdeel voor het plan van het wijkhuis heb ik samen met de bewoners meerdere avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden heb ik voorbeelden laten zien van wat er allemaal mogelijk is in de tuin. We hebben hierover gediscussieerd en dit heeft geleid tot prachtige ideeën die ik heb meegenomen in het ontwerp.

De keuze van beplanting en het gebruik van water is uitvoerig besproken, en we hebben gekozen voor een tuin die vriendelijk is voor vlinders en bijen. Hierdoor is het een verrijking om in en om deze tuin te zijn en neemt de biodiversiteit toe. Er zijn al veel vogels, vlinders en insecten gespot, mede dankzij de vogel- en bijenkasten die in de bomen zijn geplaatst. Daarnaast hebben bewoners uit de wijk een prachtige mozaïekbank gemaakt en is er een Jeu de Boules-baan aangelegd naar de wens van de bewoners 

De tuin is volledig aangeplant samen met de bewoners. Ook zijn de pergola’s met de hand bewerkt en geplaatst door bewoners zelf. Telkens weer was er een grote betrokkenheid en plezier tijdens de meewerkdagen. Het verdere onderhoud van de tuin wordt gedaan door bewoners uit de wijk, en zelfs mensen uit andere delen van Oss komen helpen in de tuin op specifieke dagen. Een bewoner heeft zich aangemeld om gedurende het hele jaar de werkzaamheden, zoals het wieden van onkruid en het geven van water, op zich te nemen.

Het leuke aan een sociale tuin zoals dit is dat het proces van het creëren van deze tuin nog steeds gaande is, aangezien er voortdurend nieuwe elementen aan worden toegevoegd. Zo is er nog een extra deel van de tuin aangelegd door middel van het uitsteken en splitsen van planten uit het eerste gedeelte. De bewoners hebben zelf het idee aangedragen en ik heb geholpen met advies en begeleiding bij aanleg. Ook willen we nog graag gedichten plaatsen die de bezoekers aansporen om bewust met elkaar en deze plek om te gaan. 

Waterhuishouding

Het mooie is dat er niet alleen aan een sociale en leefbare tuin is gedacht voor mens en insect, maar er ook goed is stilgestaan bij het opvangen, opslaan en hergebruiken van water. 

Zo zijn er twee grote waterbassins van 35 kub, 70 totaal, onder de grond weggewerkt. Deze vangen het water op van de daken van het wijkhuis en de flatgebouwen om de tuin heen. Ook aan het water dat van de verharde terrassen in de goot wordt opgevangen is gedacht. Zo maken we extra efficiënt gebruik van het water dat op stuk grond valt.

Met dit water wordt in de droge periodes de tuin met een pompje besproeid, mocht er niet genoeg zijn opgeslagen, wat zo goed als nooit voorkomt, slaat de pomp automatisch over op grondwater.

Vergroten biodiversiteit

In het beplantingsplan is er goed nagedacht over bloemen en grassen die extra gunstig zijn voor meerdere soorten insecten en andere tuinbewoners.

Er zijn insecten hotelletjes en vogelhuisjes geplaatst en het onderhoudsplan met veel blad zorgt ook voor veel biodoversiteit in de bodem en voor de herfstlievende dieren zoals egels.

Ook in de winter oogt de tuin groen, mooi voor het oog, maar ook een ideale schuilplek voor vogels.

leefbaarheid

Het is een tuin waar mensen blij van worden en echt gebruik van maken. Struinen over de wandelpaden, genieten van de bloemen en vlinders, samen jeu-de-boulen en kruiden plukken uit een van de moestuinbakken.

 

Reacties op het project

“Tito en Meggy, buurtbewoners met uitzicht op de mooie tuin wonen sinds september 2020 in de Sterrebosflat. Ze zijn enthousiast op de prachtig aangelegde tuin van het Wijkhuis.”

Project in beeld,

Fase 1 Aanleg en beplanting

Project in beeld,

Fase 2 na een half jaar