Wijk Vergroening & waterbeheer – Haarlem

Wijk Vergroening & Waterbeheer – Haarlem Het ideale moment om een stap te zetten naar vergroeneing en een circulair waterbeheer is wanneer een hele wijk wordt herbouwd, zoals hier in Haarlem het geval was. aan de Schipholweg in Haarlem zijn zo’n 200...

Sociaal Groen – Wijktuin De Haard

Sociaal Groen – Wijktuin de Haard In het hele plan zijn de eind gebruikers van deze wijktuin betrokken geweest. Van concept, tot aanleg en nog steeds bij onderhoud. Wij(k)huis de Haard is helemaal compleet met een tuin voor en door wijkbewoners Eerste...