Wateroverlast Tegengaan: Een Vernieuwende Benadering voor Effectief Waterbeheer in Stedelijke Gebieden

Water is een cadeautje, maar wij benutten het nog niet ten volste. 

Per dak valt er gemiddeld 800l water p/j dat gewoon wegstroomt

Onnodig veel regenwater gaat direct via regenpijpen en straatkolken het riool in, op weg naar een zuiveringsinstallatie. Dit is zonde aangezien regenwater niet intensief hoeft te worden gezuiverd. Laten we kijken naar de verschillende aspecten van duurzaam waterbeheer en hoe dit kan bijdragen aan een leefbare en veerkrachtige stedelijke omgeving.

Duurzaam waterbeheer

Water dat valt moet beter worden beheerd. Niet door het riool de stad uit, maar ter plekke opvangen,zuiveren en gebruiken. Groene daken houden ongeveer de helft van het regenwater vast en voeren vertraagd water af. Een hieraan gekoppelde groene water-zuiverende wand vol planten zorgt voor schoon water. Het gezuiverde water kan gebuffert worden in een bassin of vijver en weer het dak opgepompt worden voor een natuurlijke bewatering zonder kostbaar drinkwater te gebruiken. Hierdoor wordt ook de omgeving gekoeld.

In Nederland hebben we nog steeds het gevoel een waterland te zijn. Echter, wanneer je beseft dat ons drinkwater uit diepe ondergrondse lagen moet worden opgepompt, is de voorraad in feite, net zoals bij olie en gas, ook eindig. Wanneer er meer water wordt opgepompt dan er valt zal jaar na jaar het waterpeil naar beneden gaan. Het is eigenlijk ongehoord dit schone water te gebruiken voor het spoelen van onze wc. Daarom zijn wij sterk voorstander van het beter benutten van regenwater zodat ons drinkwatervoorraad nog vele generaties meegaat.

Duurzame groene watersystemen

Eduard van Vliet is een pionier op het gebied van daktuinen, verticale tuinen en stedelijk groen. Green Art Solutions kan door duurzame groene watermanagement systemen en haar gepatenteerde waterzuiverende groene wand het watergebruik van drinkwater laten afnemen. De waterschappen juichen dit toe. Regenwater behoeft immers niet intensief gezuiverd te worden. Geen grotere rioolstelsels hoeven aangelegd te worden om de piekbuien op te vangen. En tevens wordt een bijdrage geleverd aan het koelen van de stad op een natuurlijke ‘groenzame’ manier!

Wateroverlast verminderen

Door veranderingen van temperatuur en langere droge periodes zien we dat de stad steeds warmer wordt. Daarnaast zorgt de grote hoeveelheid aan steen en daken ervoor dat de warme lucht in aanraking komt met koudere luchtstromen. Hierdoor vallen de meeste stortbuiten juist boven de stad. Plensbuien kunnen overlast veroorzaken zoals straten of kelders die onder water komen te staan. Veel deskundigen menen dat dit door klimaatverandering vaker zal gaan gebeuren.

Wateroverlast ontstaat meestal in laaggelegen gebieden of in dichtbebouwde gebieden met veel bestrating. Dat komt omdat het water hier moeilijk weg kan stromen. Soms is een regenbui zo hevig dat rioolwater via overstorten naar het oppervlaktewater loopt en vervuilt wordt met huishoudelijk afvalwater uit keuken, badkamer en wc. Omdat het onnodig duur is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui, kiezen gemeenten en waterschappen voor andere oplossingen. Onder andere door regenwater tijdelijk op te vangen in vijvers en wadi’s, waar het vervolgens geleidelijk in de bodem zakt.

Groene daken, gevels en wanden

Green Art Solutions werkt met verschillende systemen die veel water vasthouden, vertraagd afvoeren, zuiveren en hergebruiken. Door deze systemen wordt het ook mogelijk dat meer water verdampt via de plant: een absolute ‘must’ voor de stad. Door verdamping wordt het gevallen regenwater vervolgens teruggebracht in de atmosfeer. Daarom geven deze plantendaken verkoeling in de zomer. Het meest bekend zijn groene daken met sedum (vetplantjes), gras of wilde planten. Een dak met groenbedekking gaat wel anderhalf keer zo lang mee dankzij de bescherming van de planten. Extra voordeel van groene daken is dat ze fijnstof vasthouden en hierdoor positief bijdragen aan de luchtkwaliteit.

Water hergebruiken

Regenwater kunnen we op verschillende manieren opslaan, filteren en gebruiken. Water kan je opslaan door onder andere een waterzak onder het huis te plaatsten of natuurlijke waterbassins in de tuin aan te leggen. Een zwemvijver in de tuin of een fontein in het park zijn daar mooie voorbeelden van. Dit water kan dan vervolgens worden gebruikt om het huis op een natuurlijke manier te koelen. Zo kan er water naar het dak gepompt worden om de beplanting te bewateren en het dak te koelen waarna het door een groene verticale plantengevel op natuurlijke wijze wordt gezuiverd en teruggebracht in ons watersysteem. Door dit proces blijft het water schoon en is het zelfs bruikbaar voor huishoudelijk gebruik. 

Onze Producten en voorbeeld projecten gericht op water